به گزارش خبرگزاری برنا در استان هرمزگان، اشکان مختاری با بیان این مطلب افزود: در عملیات تکمیل زیر ساخت های گردشگری این روستا، فاز دوم برق رسانی به اسکله تفریحی گردشگری گورزین قشم به پایان رسید.

او با بیان این که مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار برای عملیات برق رسانی به این اسکله در نظر گرفته شده بود، افزود: ایجاد زیرساختهای گردشگری دریایی در استان به عنوان یکی از اولویت ها در دستور کار قرار دارد..

مختاری گفت: از آنجا که ساخت اسکله تفریحی به اعتبارات قابل توجهی نیازمند است، لذا ساخت مهمترین زیرساخت گردشگری دریایی، نیازمند حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی است.

روستای گورزین در جزیره قشم قرار دارد و یکی از دیدنی ترین جاذبه های گردشگری آن وجود جنگل های حرا است که در حاشیه شمال غربی جزیره قشم و بندر پل و بندرخمیر در قسمت های کم عمق تالاب خورخوران در مثلث لافت ـ گورزین ـ کوران قرار گرفته است.