به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ دکتر مهران قربانی معاون حمل ونقل وعضو هئیت عامل سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور باتفاق فرامرز مداح عضو هئیت عامل سازمان فوق الاشاره ، داریوش باقرجوان مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان و ستار هاشمی معاون حمل ونقل این اداره کل در جلسه  مشترک با ناظر گمرکات اعلام نمود در استان هرمزگان هیچگونه مشکلی در خصوص هماهنگی لازم جهت اتصال به گمرک و توزیع عادلانه بار وجود ندارد .

‎وی افزود: امروز من شاهد گفت وگوی هرسه اداره ذیربط در تحقق این امربودم تمام نگاه مسئولین نگاهی ملی به این موضوع میباشد که با پیگیریهای ادارات تابعه اقدامات خوبی تاکنون انجام شده است ولازم است با همین دید مثبت پیگیری های نهایی از طریق مرکز انجام گیرد تا مشکل اساسی رفع و رجوع گردد