به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، علی باقر زاده با بیان اینکه امسال شاهد دومین حمله گسترده ملخ ها در کشور هستیم گفت:خوشبختانه با همکاری دیگر  دستگاه ها اقدامات خوبی در برخورد با دستجات ملخ ها شده است.

وی تشکیل ستاد مدیریت بحران،تشکیل ستاد ملخ در سطح استانداری و کلیه فرمانداری ها،اطلاع رسانی  لازم،ردیابی 530هزار هکتار از اراضی و ... را از اهم اقدامات بر ضد ملخ ها خواند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان مبارزه با 22هزار هکتار اراضی افت زده شده از دیگر اقدامات مهم بر علیه ملخ ها خواند و تصریح کرد:این مبترزه شامل هشت هزار هکتار علیه افت پوره و ۱۴هزار هکتار علیه دستجات ملخ خواند.

باقرزاده بازسازی و اماده سازی 9باند موقت فرود هواپیمای سم پاش در مناطق کشاورزی ،تامین دوفروند هواپیما،15دستگاه ماشین دولتی،15دستگاه تراکتور و بیش از 300دستگاه سم پاش پشتی و دستی را از دیگر اقدامات جهادکشاورزی هرمزگان در مبارزه با آفت ملخ خواند.

گفتنی است اولین ورود گسترده ملخ ها به کشور در سال 1342صورت گرفته و این دومین هجوم گسترده ملخ هاست که خوشبختانه نگرانی غیر قابل کنترلی در این زمینه وجود ندارد.

خبرنگار :کاظم محمدیان مصمم

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: