به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، رمضانعلی شورابی با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به مشاهده ورود آفت خطرناک ملخ صحرایی در استان هرمزگان و هشدار سازمان فائو این مدیریت با همکاری شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد قشم در هماهنگی با جهاد کشاورزی شهرستان قشم اقدام به فعالیت های پیشگیرانه نموده است.

وی افزود: در همین راستا و به منظور جلوگیری از گسترش خسارت و آلودگی در فضاهای سبز جزیره، تمامی تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز جهت سمپاشی مناطق آلوده به کار گرفته شده و در حال خدمت رسانی می باشند.

سرپرست مدیریت امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: خوشبختانه با انجام پایش های روزانه در عرصه های فضای سبز شهری و روستایی سطح جزیره،  تاکنون گزارشی از خسارت به گونه های گیاهی موجود ارایه نشده و این روند تا پایان کنترل این آفت ادامه خواهد یافت.