به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ "محمد راستاد" در سی و چهارمین نشست کارگروه تخصصی سواحل، بنادر و جزایر کارویژه مرز شورای امنیت کشور که به میزبانی بندر ابوموسی برگزار شد، با تاکید بر بهبود و توسعه زیرساخت های حمل و نقل دریایی و هوایی برای دسترسی به جنوبی ترین جزیره کشور، گفت: بر اساس مذاکرات صورت گرفته در این کارگروه، مکانیزم های حمایتی برای بهبود و توسعه ظرفیت های تردد دریایی و هوایی به این جزیره توسط استانداری هرمزگان پیشنهاد شود تا در کارگروه تخصصی مورد پیگیری قرار گیرد.

وی با اشاره به انجام طرح مدیریت یکپارچه توسعه جزیره ابوموسی توسط سازمان بنادر و دریانوردی در قالب طرح تدقیق ICZM، افزود: نتیجه مطالعات این طرح مطالعاتی در سی و چهارمین نشست کارگروه تخصصی سواحل، بنادر و جزایر به میزبانی ارائه شد و مقرر شد برنامه های اقدام و رویکردهای عملیاتی مشخصی برای پیگیری مطالعات طرح جامع، تکمیل و تصویب شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه سند توسعه جزیره ابوموسی، مصوبه هیات دولت است، تاکید کرد: براساس این مصوبه، بنا شد پیشنهاد های مربوطه در این زمینه از طریق کارگروه تخصصی به کارویژه مرز شورای امنیت منعکس شود تا به مراجع مربوطه و دستگاه های مدنظر منعکس شود و ترتیبات اجرا مورد پیگیری قرار گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص پیش بینی زیرساخت های مورد نیاز جزیره ابوموسی، گفت: از جمله زیرساخت های مورد نیاز، مباحث مربوط به صنعت گردشگری دریایی است که قرار شد سازمان بنادر و دربانوردی مکانیزم های حمایتی با اولویت ویژه برای طرح توسعه گردشگری جزیره ابوموسی را معرفی کند. 

وی بر لزوم عزم ملی و همگرایی تمامی ارگان ها و دستگاه ها برای رونق بخشی به صنعت  گردشگری دریایی در جنوبی ترین جزیره ایران تأکید کرد.

در این نشست همچینن مصوب شد " ساختمان مرجع دریایی" شهرستان ابوموسی در بندرگاه این جزیره احداث شود.

براساس این گزارش، سی و چهارمین نشست کارگروه تخصصی سواحل ، بنادر و جزایر شورای امنیت کشور با حضور همه اعضا و با ریاست محمد راستاد ؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در جزیره ابوموسی برگزار شد. در این نشست که معاون عمرانی استاندار هرمزگان و فرماندار جزیره ابوموسی نیز حضور داشت، گزارشی از آخرین وضعیت طرح جامع جزایر جنوبی ایران ارائه شد.