به گزارش خبرگزاری برنادر هرمزگان؛  محمد جوانمرد  با تاکید بر اینکه هر کدام از شهرستان های‌ هرمزگان با فعالیت های صید و صیادی و همچنین فعالیت های جانبی صید و صیادی توانسته نقش مهمی در توسعه شهرستانه داشته باشد گفت: خوشبختانه مجموعه فعالیت های صید و صیادی در دورترین روستاهای ساحلی استان هرمزگان توانسته به خوبی رونق و توسعه را به دنبال داشته باشد.

وی ایجاد اشتغال،توسعه و رونق اقتصادی، ارز آوری، افزایش صادارات غیرنفتی،توسعه روستاها و ... را بخش کوچکی از دست آوردهای صید و صیادی استان هرمزگان خواند و گفت: امید است با رهنمودهای مقام معظم رهبری، سیاست های خوب و جدید سازمان شیلات ایران،حمایت های دولت و همچنین تلاش های شیلات هرمزگان شاهد توسعه بیش از پیش صید و صیادی در استان باشیم.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان ورود صیادان استان هرمزگان به صنعت آبزی پروری و تولید آبزیان را الگوهایی موفقی برای کشور خواند و گفت: به جرات می توان گفت این مهم از بهترین و عملی ترین طرح های اقتصاد مقاومتی و همچنین بهترین راه برای کاهش فشار بر ذخایر آبزیان  است.

وی  با اشاره به تحت فشار بودن ذخایر ارزشمند آبزیان در خلیج فارس در صورت  ادامه صید غیر اصولی و غیر مجاز، از اتحادیه‌ها و تعاونی‌های صیادی هرمزگان خواست تا با تعامل و همفکری بیشتر و همچنین همکاری نزدیک تر با شیلات و به ویژه یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان، هرچه بیشتر این دستگاه را در کاهش فشار بر ذخایر آبزیان همراهی کنند.

جوانمرد ترویج ترغیب صیادان به استفاده از اداوت صید استاندارد، ایجاد زیستگاه های مصنوعی با مشارکت بخش خصوصی، ارتقای جایگاه تعاونی های صیادی و همچنین افزایش درآمد آن ها، ترویج و گسترش صید با قلاب و همچنین بررسی ویژه وضیعت صید و ذخایر ارزشمند آبزیان را از مهمترین مسائل پیشرو شیلات در هرمزگان،ترغیب صیادان به ورود به آبزی پروری و ... خواند.

 معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان با اشاره به اینکه برنامه توسعه بهره برداری پایدار و اصولی از ذخایر فانوس ماهیان به عنوان گنج نهان دریای عمان در اعماق بالای 200 متر از جمله برنامه های اقتصاد مقاومتی سازمان شیلات است، عنوان کرد: ادامه حیات آبزی پروری در کشور وابسته به صید فانوس ماهیان است چراکه کارخانه های تولید غذای آبزیان به شدت نیازمند تداوم این مهم هستند.