به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، به همین مناسبت ، آیینی نمادین با حضور مدیر کل بهزیستی هرمزگان ، ذیحساب این اداره کل ، نماینده امور بانوان استانداری و کارشناسان بهزیستی ،مرکز بهداشت استان وشهرستان بندرعباس در روستامهد بهار روستای ایسین برگزار شد.

مدیر کل بهزیستی هرمزگان در حاشیه این مراسم از فعالیت 413 مهد کودک در استان خبر دادو افزود : از این تعداد 303 مهد روستایی و 16 مهد کودک حاشیه ای هستند.

غلامحسین رنجبر با اشاره به پوشش صددرصدی ارائه یک وعده غذای گرم درهمه مهدهای کودک روستایی و حاشیه ای تحت نظارت بهزیستی در سال های گذشته تصریح کرد : امسال 12 هزار و 163 کودک در بازه زمانی 90 روزکاری از یک وعده غذای گرم بهره مند می گردند.

گفتنی است : طرح ارائه یک وعده غذای گرم در مهدهای کودک حاشیه شهرها و روستاها از سال 1386 با همکاری بهزیستی و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آغاز گردیده است.

این طرح با هدف بهبود وضع تغذیه کودکان 3 تا 6 سال مناطق روستایی و حاشیه شهرها اجرا می شود.

افزایش آگاهی کودکان در زمینه آشنایی با گروه های غذایی و میان وعده های غذایی مناسب ، بررسی وضعیت رشد کودکان 3 تا 6 سال ، ارتقای آگاهی خانواده ها ، مدیران و مربیان مهدهای کودک در زمینه تغذیه و رشد کودک و اصلاح عادات و ایجاد رفتار تغذیه ای صحیح در کودکان از دیگر اهداف اجرای طرح در کشور است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: