به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، اسلام بهرامی گفت : به منظور حفاظت و صیانت از اراضی ملی به عنوان مهم ترین هدف سازمانی و کوتاه نمودن دست متجاوزان ، 80 هکتار از اراضی ملی مناطق یکدار و جگین این شهرستان که در سنوات قبل توسط افراد سودجو تصرف گردیده بود با دستور مرجع قضایی و با حضور نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاسک و پاسگاه مرزی دریایی یکدار رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق گردید.

بهرامی عنوان کرد: ارزش ریالی این اراضی رفع تصرف شده معادل 24 میلیارد ریال برآورد شده است.

وی افزود: این اداره آمادگی کامل جهت دریافت هرگونه گزارش های مردمی در مورد تخریب و تصرف اراضی ملی از طریق سامانه تلفنی 1504 را دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: