به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ دکتر فریدون همتی در دیدار با والی مسندم عمان بر لزوم تدوین برنامه جامع جهت توسعه روابط و مبادلات تجاری، گردشگری و اقتصادی میان دو استان هرمزگان و مسندم تاکید کرد.

وی ادامه داد: با توجه به همسایگی این دو استان علاقه مندیم رابطه تجاری و اقتصادی بیشتری بین استان های هرمزگان و مسندم وجود داشته باشد.

استاندار هرمزگان انجام سرمایه گذاری های مشترک با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تجارت و صادرات کالا را دیگر فرصت جهت توسعه روابط دو استان دانست.

همتی همچنین خواستار توسعه خط کشتیرانی و حمل و نقل دریایی و تقویت ارتباطات گردشگری بین دو استان شد.

وی گفت: راه اندازی بازارچه های دائمی در شهر خصب استان مسندم و تبادل کالا بین بازارچه های محلی خصب و ملوانی استان هرمزگان می تواند گام مهمی برای همکاری بین دو استان باشد.

سعید الحارسی والی مسندم نیز در این دیدار ضمن تشکر از پیشنهادات استاندار هرمزگان از دکتر همتی برای سفر به استان مسندم و شهر خصب دعوت نمود تا مباحث مورد توافق و راهکارهای توسعه همکاری میان دو استان هرمزگان و مسندم عمان مورد پیگیری قرار گیرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: