به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ موسی دادی زاده سرخائی در جلسه خیرین مدرسه ساز مدارس استثنائی استان هرمزگان اظهار داشت: دراستان هرمزگان ویژگی های خاصی وجود دارد که کمتر منطقه ای در کشور با این خصوصیات مواجه هستند.

وی ادامه داد: از 17 جزیره کشور تعداد 14 جزیره در استان هرمزگان واقع شده است که از این جزایر11 جزیره مسکونی هستند.

دادی زاده ادامه داد: پراکنندگی روستاها و صعب العبور بودن جاده های روستایی به گونه ایی است که پراکنندگی جمعیت دانش آموزی در شرق استان هرمزگان به چهار نفر در هر کیلومتر مربع می رسد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان ادامه داد: با فراگیر شدن سنجش دانش آموزان بدو ورود به مدرسه در روستا ها و امکان شناخت بیشتر دانش آموزان، تعداددانش آموزان نیازمند به تعلیم و تربیت با نیازهای ویژه بیشتر شده است که به علت بعد مسافت دراین استان، مشکلاتی را بوجود آورده است.

این مسئول به وضعیت مدارس استثنائی در استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: شش مدرسه استثنائی استان توسط خیرین ساخته شده است و سه مدرسه دیگر نیز از محل کمک خیرین در حال ساخت می باشد.

دادی زاده با بیان اینکه دو مدرسه استثنائی در کمیته برنامه ریزی استان هرمزگان به تصویب رسیده است، اضافه کرد: دو مدرسه با جمعیت 50 دانش آموزان با نیازهای ویژه تخریبی هستند و مدارس با جمعیت 20 تا 25 نفر نیزتعداد نه مدرسه تخریبی در استان داریم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: