به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ حسین محسنی زاده افزود : تاکنون ۲۰۰ سازه آبخیزداری در شهرستان رودان احداث شده است که استحصال آب باران بوسیله این سازه ها در شرایط خشکسالی حائز اهمیت می باشد ، این سازه ها علاوه بر جلوگیری از قدرت تخریب سیلاب نقش مهمی در تغذیه آبخوان و تقویت سفره آب زیرزمینی نیز دارند.

وی خاطر نشان کرد : در سال زراعی جاری تا کنون میزان ۳۱۲ میلیمتر باران در سطح شهرستان باریده که منجر به آبگیری سازه ها به حجم ۱۲ میلیون متر مکعب شده است .

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: