به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ نازنین شیبانی در جلسه سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی استانداری هرمزگان ، عنوان کرد : نگاه اصلاح ساختار سازمانی باید با تکیه بر ضرورت های روز هر سازمان و با توجه به استراتژی های مورد لزوم صورت گیرد.

 
وی با اشاره به اصلاح و تغییرات ساختار سازمانی صورت گرفته در طی سال، افزود: ساختار سازمانی با گذشت زمان نیاز به تغییر دارد.
 
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان اظهار داشت: اصلاح ساختار سازمانی صورت گرفته در این سازمان با هدف تقویت اصل مسئولیت پذیری در کارکنان، توجه به عملکرد و افزایش کارآیی و تسهیل در ارائه خدمات به کارکنان و جلب رضایت ارباب رجوع انجام می‌شود.
 
وی فرآیند استاندارد سازی در سازمان را بسیار اساسی دانست و بیان داشت: این امر می تواند فوائد بسیاری را به همراه داشته باشد و بهره گیری از استانداردها می تواند موجب ساده سازی امور، امکان تعویض پذیری آنها، افزایش کیفیت فعالیت ها و صرفه جویی شود.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: