به گزارش خبرنگار برنا از همدان، مراد ناصری پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته توسعه اشتغال شهرستان نهاوند با محوریت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) «بنیاد برکت» به دنبال اجرای طرح اشتغالزایی خرد و زودبازده در سطح روستاهای شهرستان، اظهار کرد: بنیاد برکت با انجام طرح‌ها و پروژه‌های اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی در مناطق محروم به کمک دستگاه‌های اجرایی در این مناطق آمده است.

مراد ناصری گفت : اجرای طرح های اشتغال زایی در مناطق روستایی با عنوان طرح‌های سحاب و آسمان از سوی بنیاد برکت موجب می شود تا مناطق روستایی و محروم به توسعه پایدار برسند ، به منظور ایجاد اشتغال و رفع محرومیت در مناطق محروم ، باید مسیر اعتبارات در این مناطق به سمت ایجاد طرح‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هدایت شود.

وی با بیان اینکه هدف اصلی طرح های اشتغالزایی روستایی باید پایداری شغل باشد، اضافه کرد: از جمله اهداف جلسه کارگروه اشتغال شهرستان،  توسعه اشتغال پایدار از طریق توانمندسازی جوامع محلی و تقویت پایه‌های اقتصادی و توسعه مناطق روستایی است ، که بخشداران باید در حوزه بخش خود از طریق دهیاران جلسات را تشکیل و با شناسایی افراد واجد شرایط فرصت سوزی نکنند و به دنبال جذب تسهیلات مورد نظر باشند.

فرماندار نهاوند تاکید کرد: امیدواریم با تشکیل کارگروه های مستمر پیگیر مسائل و مشکلات در گام اول در شهرستان با ایجاد ۳۴۰ شغل در ۱۵ روستا و جذب اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان باشیم ، تا خروجی مثبتی را در مناطق هدف مشاهده کنیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: