به گزارش خبرنگار برنا از همدان و به نقل از روابط عمومی شهرداری نهاوند؛ با توجه به برنامه شهرداری نهاوند جهت رفع خطر و هم چنین حمایت دادستان محترم شهرستان نهاوند با دستور قضایی دو ملک شناسایی شده واقع در کوچه سیدان توسط شهرداری نهاوند رفع خطر شد ، لازم به ذکر است که ملک مورد نظر محل تجمع معتادین متجاهر بود.

بدینوسیله به اطلاع کلیه مالکین که به آنها اخطار رفع خطر توسط شهرداری داده شده میرساند ، بایستی ظرف مهلت قانونی با مراجعه حضوری به شهرداری نسبت به ملک خود اقدام نماید در غیر اینصورت شهرداری رأساً نسبت به رفع خطر املاک اقدام و برابر تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها هزینه انجام شده به اضافه ۱۵ درصد از مالک اخذ خواهد شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: