محمد عباسی در گفتگو با خبرگزاری برنا از همدان با بیان اینکه رسالت و پیام  کافه های فکرکده در سراسر شادی و نشاط در بین مردم است مطرح کرد:هدف ما این است که در سراسر پیام آور شادی و نشاط در سراسر ایران باشیم.

وی با بیان اینکه شعار کافه فکرکده فروش شادی می باشد عنوان کرد:در همین راستا در صدد آن هستیم شعبات دیگری در ایران به مجموعه شعبات فکرکده مخصوصا در شهر های بزرگ ایران اضافه کنیم.

عباسی گفت: در حال حاضر کافه های فکرکده در 9استان ایران فعال می باشد.

 مدیر کافه فکرکده با بیان اینکه کافه فکرکده در همدان تاکنون به استقبال خوبی برخودار بوده است مطرح کرد:ازفعالیت کافه فکرکده در همدان 2/5سال است که می گذرد و در این مدت میزبان تیم های کار آفرینی واساتید درحوزه کسب کار و کار آفرینی زیادی بودیم.

وی با اشاره به اینکه باید تفریح های سالمی را برای جوانان فراهم کنیم بیان کرد:با فراهم کردن بازی های فکری مختلفی در کافه فکرکده به دنبال این هستیم که تفریح های سالمی را برای جوانان به ارمغان بیاوریم.

وی با اشاره به بحران کرونا گفت: هدف کافه فکرکده از قبل کرونا و بعد از کرونا حفظ سلامت مردم با رعایت موارد بهداشتی بوده که این مهم با شیوع کرونا اهمییت دوچندان پیدا کرده است.

عباسی گفت:در سال های آینده در نظر داریم با ساخت بازی های فکری هم چون بازار که برگرفته از بازار تهران وصادرات آن به کشور های دیگر معرف فرهنگ به دیگر نقاط جهان باشیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: