به گزارش خبرنگار برنا از همدان مصطفی آزادبخت در جلسه ویدئو کنفرانس ستاد استانی کرونای همدان با فرمانداران شهرستان های استان همدان، اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص استان محدودیت های گروه شغلی ۳و ۴ برای شهرهای همدان، ملایر و فامنین ( شرایط قرمز) و محدودیت های گروههای شغلی ۲و۳و۴ برای سایر شهرستانهای مرحله هشدار اجرا می شود.

وی گفت: نظارت بر محدودیت ها در شهرستانها از طرف فرمانداران بصورت ویژه کنترل و برخورد شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان، تصریح کرد: در شهرستانها از مراکز خدمات ۱۶ ساعته اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد تا مردم بهتر بتوانند به مراکز مراجعه کنند.

وی افزود: محدودیت های هر شهرستان  به فرماندارها ابلاغ شده است و همه محدودیت ها بر اساس مصوبات ستاد استانی ارسالی اجرا گردد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: