به گزارش خبرنگار برنا از همدان، جعفر کاویانی دلشاد با بیان اینکه شهرستان فامنین ۶.۶ درصد از وسعت استان همدان را به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: سطح اراضی کشاورزی در این شهرستان برابر ۵۷  هزار و ۱۴۲ هکتار است که ۶ درصد از مراتع استان همدان را تشکیل می دهد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان فامنین با اشاره به اینکه سطح زیرکشت محصول در این شهرستان برابر ۵۳ هزار هکتار و هفت درصد سطح زیرکشت در استان همدان است، عنوان کرد: شهرستان فامنین، ۲.۴ درصد از جمعیت استان همدان و ۴.۴ درصد از تولیدات کشاورزی استان همدان را به خود اختصاص داده است.

وی جمعیت روستایی این شهرستان را حدود ۲۸ هزار و جمعیت شهری آن را حدود ۱۴ هزار نفر عنوان کرد و گفت: در شهرستان فامنین تعداد ۶ هزار و ۳۲۵ بهره بردار در حوزه کشاورزی فعالیت دارند.

کاهش ۱۰ درصدی بارش های سال جاری

کاویانی دلشاد با اشاره به اینکه میزان بارش های سال جاری در این شهرستان نسبت به سال گذشته کاهشی ۱۰ درصدی داشته است، افزود: در سال های گذشته افت آب های زیرزمینی را در شهرستان فامنین شاهد بودیم بدین ترتیب، پیگیری چاه های غیرمجاز در این شهرستان آغاز شد.

وی عنوان کرد: جمع ورودی و خروجی آب در این شهرستان در طول روز اختلاف دارد به نوعی که میزان ورودی آب برابر ۲۹۵ مترمکعب و میزان خروجی آب در این شهرستان برابر ۳۶۵ مترمکعب در روز است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان فامنین در ادامه صحبت های خود، میزان کل اراضی سطح زیرکشت زراعی در این شهرستان را برابر ۳۵ هزار هکتار عنوان کرد و افزود: میزان تولید محصولات از این اراضی به ۱۷۶ هزار تن می رسد.

کاویانی دلشاد با بیان اینکه در این شهرستان ۶۴۲ هکتار باغ وجود دارد، اظهار کرد: سطح زیرکشت گندم دیم در فامنین ۳۵ هزار هکتار و سطح زیرکشت گندم آبی برابر سه هزار و ۴۵۰ هکتار است.

وی گفت: میزان تولید گندم در سال جاری در شهرستان فامنین برابر ۵۵ هزار تن بوده که از این میزان ۲۰ هزار تن تحویل مراکز شده است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان فامنین در ادامه این موضوع سطح زیر کشت جو دیم در این شهرستان را برابر چهار هزار و ۵۰۰ هکتار و سطح زیرکشت جو آبی را برابر سه هزار و ۶۰۰ هکتار برشمرد و ادامه داد: میزان تولید جو در فامنین در سال جاری برابر ۲۱ هزار و ۶۰ تن بوده است.

کاویانی دلشاد با اشاره به وضعیت کم آبی و لزوم کاهش روند کشت محصولات پرآب بر، عنوان کرد: سطح زیرکشت چغندرقند در شهرستان فامنین در سال گذشته بالای یک هزار هکتار بود که این میزان در سال جاری به ۵۶۰ هکتار کاهش یافته است.  

مدیر جهادکشاورزی شهرستان فامنین با اشاره به اینکه کشت نشاء چغندقند را چندین سال است که در پیش گرفته ایم، مطرح کرد: هم اکنون تولید محصول چغندرقند در این شهرستان به ۳۱ هزار تن و با عیار ۱۷.۷ رسیده که تحویل کارخانه قند همدان شده است.

 مدیر جهادکشاورزی شهرستان فامنین در خصوص وضعیت کشت یونجه در این شهرستان نیز گفت: هم اکنون سطح زیرکشت یونجه در فامنین به سه هزار و ۲۴۰ هکتار و تولید این محصول به ۳۸ هزار و ۴۰۰ تن رسیده است.

وی ادامه داد: کشت حبوبات در سطح دوهزار هکتاری را در پیش گرفته ایم و با توجه به تاکید دولت مبنی بر لزوم خودکفایی در تولید روغن، ۲۱۴ هکتار از اراضی کشاورزی در فامنین زیر کشت کلزا رفته و برآورد می شود تولید ۵۰۰ تنی را در این محصول رقم بزنیم.

کاویانی دلشاد عنوان کرد: مبارزه با سن گندم در ۲۸ هزار و ۳۴۳ هکتار از اراضی گندم و مبارزه با علف هرز در ۱۰ هزار هکتار از اراضی این شهرستان انجام شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: