علی کیانی در گفتگو با خبرنگار برنا از همدان، اظهار کرد: در ساعات اولیه وقوع زمین لرزه به مرکزیت شهر فیروزان نهاوند تیم های ارزیاب حاضر در مناطق جهت بررسی وضعیت بافت های مورد و همچنین خسارات جانی فعال شدند.

وی ادامه: خوشبختانه تاکنون هیچگونه گزارشی مبنی بر بروز خسارات جانی و مالی به مردم و زیرساخت ها گزارش نشده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: