به گزارش خبرنگار برنا از همدان، عباس صوفی با بیان اینکه اتفاق خاصی برای پل نیفتاده است، اظهار کرد: امروز تیم کابل کشی درحال کشش کابل سطح سه پل سردار همدانی بودند که یکی از کابل ها در می رود و چهار نفر از کارگران دچار مصدومیت می شوند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه اتفاق خاصی برای مصدومان رخ نداده و به صورت سرپایی مداوا شدند و فقط مهندس ناظر پروژه در بیمارستان بستری است.

شهردار همدان با تاکید بر اینکه حادثه خاصیت کارگاه عمرانی است، یادآور شد: در هر کارگاه عمرانی ممکن است حادثه رخ دهد و به همین علت هم از طریق نصب تابلو نسبت به ورود به کارگاه هشدار داده می شود.

صوفی درباره تاثیرات این اتفاق بر روند پروژه، ادامه داد: مشاوران اصلی پروژه از تهران به همدان آمده اند و فردا صبح جلسه ای درباره این موضوع برگزار خواهد شد تا وضعیت پروژه بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه قرار بود فاز یک پل سردار همدانی چند روز آینده افتتاح شود، گفت: این اتفاق در سطح سه این پروژه رخ داده که باید ایمن سازی شود و فاز یک که قرار است چند روز آینده افتتاح شود، در زمان مقرر افتتاح خواهد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: