به گزارش خبرنگار برنا از همدان، چند نکته در باب انتخاب استاندار همدان و برخی مدیران که این روزها در محافل و مجالس مختلف به گوش می رسد.

 ۱- انتصاب استاندار همدان و تغییرات مدیریتی پس از آن در دولت سیزدهم، هر روز با متغیرهایی مواجه می‌شود که در نوع خود بدیع، تازه و جدید هستند.

۲- انتشار لیست‌های متعدد، میدان‌داری حاشیه‌سازان به جای مؤثرین، سوءاستفاده از جوانان با پر رنگ کردن برنامه دولت برای به‌کارگیری جوانان و تلاش باندی برای انتصاب استاندار از جمله اقداماتی است که نشان می‌دهد آش انتصاب استاندار شور شده است.

در این فضا برخی چنان بازی می‌کنند که انگار دولت و وزارت کشور در این انتصابات نقشی ندارند و تصمیم‌گیری نهایی با شخص شخیص آنها است!

۳- در این شرایط صدای اعتراض نماینده با‌تجربه همدان به عملکرد گروهی نوظهور در فضای سیاسی استان که وی آنها را اتاق‌های زیرزمینی نام نهاده نیز قابل تأمل و جالب است.

حاجی‌بابایی گفته است؛ گروه‌هایی در اتاق‌هایی زیرزمینی شکل یافته‌اند که بسیار سراسیمه و پرعجله و کاملاً بی‌توجه به وزارت کشور، استاندار تعیین می‌کنند و جالب آنکه معاونان وی و همینطور فرمانداران را نیز معین کرده‌اند و به ادارات نیز گسیل کرده و مدیرکل نشان کرده‌اند. بدانند که ما اجازه نخواهیم داد اتاق‌های زیرزمینی برای مردم همدان تعیین‌تکلیف کنند.

۴- اعتراض حاجی‌بابایی به عنوان فردی که فضای همدان و منابع انسانی آن و سرمایه‌های آن را به دلیل 6 دوره فعالیت در مسند نمایندگی به خوبی می‌شناسد، به صدا درآوردن زنگ خطر برای وزارت کشور و دولت است.

در واقع حاجی‌بابایی به دولت هشدار داده که ممکن است در همدان مرعوب و مغلوب گروه‌های شکل گرفته در اتاق‌های زیرزمینی شود و به جای مدیران دولتی افراد وابسته به این اتاق‌ها در همدان صاحب جایگاه مدیریت دولتی شوند.

۵- حاجی‌بابایی به این گروه هشدار داده که اجازه تعیین‌تکلیف برای مردم همدان را به آنها نخواهد داد، اما باید توجه داشت که این گروه نوظهور همان گروهی است که از مدت‌ها قبل تخریب حاجی‌بابایی را به عنوان مانع رسیدن به اهداف خود در دستور کار قرار داده است.

تخریب‌هایی که در انتخابات به اوج خود رسید، اما با هوشیاری مردم نتیجه عکس داد.

۶- حاجی‌بابایی برای دولت و وزارت کشور فضای خوبی از همدان و روند انتصابات آن ترسیم کرده است.

روندی که نشان می‌دهد برخی فرصت‌طلبان، استاندار موردپسند خود را منصوب و معاونان وی را تعیین و به دنبال انتصاب مدیران‌کل موردپسند خود راهی دستگاه‌های دولتی شده‌اند.

روندی که با شعار کرامت، وفاق و دیگر شعارهای دولت نه تنها همخوانی نداشته، بلکه برخلاف تمامی دیدگاه‌ها و برنامه‌های دولت در انتصابات به‌ویژه شاخص‌های مردمی، کارآمدی و شایستگی بوده و باند زیرزمینی را جایگزین دولت شفاف خواهد کرد.

۷- هشدار حاجی‌بابایی، هشدار شخصیتی است که از ابتدای انقلاب در فضای سیاسی استان بوده و در این فضا تنفس کرده و با آن آشناست و از طرفی همواره منافع مردم را دنبال کرده و هر وقت متوجه حرکتی خلاف منافع مردم استان شده، در مقابل آن ایستاده است.

به همین دلیل تأمل دولت و وزارت کشور در این سخنان می‌تواند راهگشای بازگشت دولت به روند شکل گرفته در انتصاب استاندار و تغییرات مدیریتی حاصل از آن در استان باشد و با اصلاح این روند و حذف نقش اتاق‌های زیرزمینی، منافع استان را در این تغییرات حفظ کرده و ارتقا بخشد.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: