به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، شهردار همدان در زمینه تأخیر در پرداختی حقوق کارگران اظهار کرد: حقوق عقب‌افتاده نداریم بلکه پرداختی‌ها بر اساس یک روالی انجام می‌شود.

عباس صوفی بیان کرد: پرداخت حقوق کارگران بر اساس قراردادی که با شرکت پیمانکاری داریم، بر اساس صورت وضعیتی پرداختی‌ها انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در این زمینه شهرهای دیگر از جمله شهرهای همسایه همدان را باید مقایسه کرد، ادامه داد: روال پرداخت حقوق روال منطقی است و اصول کار نیز همین است و باید پس از اعلام صورت‌وضعیت و تایید پرداختی صورت گیرد.

شهردار همدان با تأکید بر اینکه حقوق کارگران عقب‌افتادگی ندارد گفت: قبلا پرداختی‌ها با تأخیر بیشتری انجام می‌شد، اما اکنون این موضوع به نسبت وضعیت بهتری گرفته است.

وی با قبول اینکه وضعیت اقتصادی نامناسب است، گفت: از زمانی که بنده شهردار شدم به همه از جمله نیروهای شهرداری و خدماتی بن کالایی دادم و همه از خدمات شهرداری برخوردارند، در صورتی که در گذشته چنین نبود.

صوفی با تأکید بر اینکه سعی ما بر این است که حقی از کسی ضایع نشود، تصریح کرد: در این زمینه به لباس نیروهای خدماتی و همچنین پرداختی آنها توجه صورت می‌گیرد.