در روز خبرنگار فرصتی شد تا به زیارت اهل قبور رفته و یادی کنیم از خبرنگار و عکاس عرصه فرهنگ و هنر علی وزینی در همدان

لینک کوتاه خبر