|

دکتر جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات به عنوان نماینده وزیر در استان همدان با معتمدین، اقشار مردم خصوصا جوانان نشست صمیمی در خصوص مسائل جاری داشت.

لینک کوتاه خبر