به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مدیرکل ورزش و جوانان همدان در جلسه مجمع جوانان استان گفت: نسل جوان باید و وظیفه دارد آینده نظام را حفظ و اهداف آن را پیگیری کند.

وی افزود: تاریخ ثابت کرده، اگر اتفاقی در انقلاب و توفیقات آن افتاد، از نقش آفرینی جوانان بوده و هست.

جهانشیر با بیان اینکه جوانان باید مطالبه گرانه اهداف متعالی و خواستهای خود را پیگیری کنند، گفت: مجمع جوانان همدان را بسیار پویا و فعال دیدم که نمود کشوری هم داشته است.

وی با اشاره به اینکه باید مناطق و شهرهای حاشیه مورد توجه قرار گیرد، افزود: مجمع جوانان  باید بازوی مشورتی استان باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان ادامه داد: مجمع جوانان یک نهاد کاملا رسمی است که براساس انتخابات و طبق اساسنامه و آئین نامه در راه نیل به اهداف حرکت میکند و بایستی به رسمیت شناخته  شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: