به گزارش خبرگزاری برنا از همدان به نقل از روابط عمومی مخابرات، رییس مخابرات منطقه همدان مطرح کرد:با توجه این که همه ساله مبالغ زیادی صرف تهیه وتوزیع کارتهای تلفن همگانی می شدواین کارتهابعداز تمام شدن اعتبار،بلااستفاده ودرحقیقت تبدیل به زباله می شد،شرکت مخابرات ایران با توسل به نوآوریهای کارشناسان ایرانی دراقدامی ابتکاری وبا توجه به نیازجامعه ،کارتهای تلفن را به کارت دائمی تبدیل کرد .

وی در ادامه افزود:ازاین پس کارت تلفن همگانی همانند سیمکارت قابل شارژ واستفاده مجددخواهد بود.

 وی بیان اینکه  همه ساله از انباشت زباله های غیر قابل تجزیه درطبیعت جلوگیری شده افزود: این  اجرای این طرح فعالیت  

دلالان و واسطه ها نیزپایان خواهد یافت،چرا که افراد سودجودبا سوء استفاده از نیاز افراد،کارتهای تلفن را با مبالغ بسیار گزاف در اختیار آنان قرار داده و اقدام به ایجاد بازار سیاه می کردند.

وی خاطرنشان کرد:ازاین پس شما میتوانید با شارژ کارت خودچندین و چند بارازآن استفاده کنید.

 گریزین مزایای این طرح  را برشمرد وگفت :از جمله مزایایی که طرح میتوان به.صادرشدن کارت تلفن به نام شخص،قابل شارژبودن کارت ،مکان خریدشارژبرای کارت تلفن خودودوستان،

4.امکان مشاهده کارکردکارت تلفن،.امکان مسدودسازی کارت درصورت مفقودی ،سرقت و خرابی ،امکان انتقال شارژ به کارت تلفن دیگرهمان فرد اشاره کرد.

نحوه فعالسازی کارت تلفن:

برای فعالسازی کارت تلفن قدیمی ویا کارت جدید به یکی ازمراکزمخابراتی مراجعه وپس ازثبت کارت به نام مشتری،رمز4رقمی اختصاص  می یابد.

ازاین به بعداستفاده ازکارت تلفن باوارد کردن رمز4رقمی مقدوراست.

شارژ کارت تلفن:

درهرکارت جدیدمبلغی بعنوان شارژاولیه وجوددارد.

درصورتی که کارت قدیمی فعال شودشارژموجوددرآن قابل استفاده است.

درصورت نیازبه شارژ3 روش وجوددارد:

1.مراجعه به مراکزمخابراتی.

2.مراجعه به سایت:

www.tci.ir

3.خریدشارژازطریق تلفن همراه بااستفاده از کد:

*2020#

درصورت مسدودشدن،انتقال مبلغ شارژ به کارت جدید امکانپذیرمیباشد.

برای استفاده ازکارت ،ابتداکارت خودرا به دستگاه وارد،رمزچهاررقمی را ارسال وپس ازرویت پیام(لطفا شماره گیری نمایید)شماره مخاطب را واردکرده و تماس برقرار نمایید.

درصورت مفقودی کارت یا فراموشی رمزمیتوانیدبه مراکزمخابراتی مراجعه نمایید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: