به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، حسن رنگرز سرپرست دفتر توسعه آموزش‌های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان در نشست تخصصی امروز که با یوسف بهتری رییس فدراسیون انجمن‌های ورزش های رزمی به همراه انصاری معاون و رحمانیون کارشناس دفتر در خصوص عملکرد و نحوه فعالیت کمیته آموزش، استعدادیابی و استعدادپروی، نگهداشت مستعدین به بحث و گفتگو پرداختند در این نشست رییس فدراسیون ضمن تاکید بر رویکرد مثبت عملکرد کمیته آموزش در خصوص فرآیند استاندارد آموزش، ایجاد سامانه ثبت نام، صدور کارتها، محتوای دروس تئوری .... در شرایط بیماری کرونا گزارشات مبسوطی ارائه کرد و به فرصت هایی که ورزش و نقش آن در پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارد تاکید نمودند.

در ادامه سرپرست دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان با شرایط بوجود آمده ناشی از ویروس کرونا، در حوزه برگزاری دوره های مربی گری و داوری و دانش افزایی در بخش تئوری بِا بهره مندی از ظرفیت های شبکه های اجتماعی و  فضای مجازی گام های مثبتی برداشته شده است که برآیند این تلاش های و تدابیر در توسعه ورزش قهرمانی متبلور خواهد شد.

وی افزود: بِه نظر می رسد فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی با جامعه مخاطب و فعال قایل اعتنا در شرایط کنونی می تواند با حفظ پروتکل های بهداشتی در فضای باز برنامه های تمرینی خود را پیگیری نماید و به استناد ویدیو های آموزشی رصد و پایش برنامه های فنی و آماده سازی نخبگان خود را  به مرحله اجرا در آورد.

رنگرز استعدادیابی را حلقه مفقوده و موضوع اصلی ورزش قهرمانی کشور دانست و اظهار امیدواری نمود: فدراسیون با تقویت و استقرار کمیته استعدادیابی در توسعه و پیشبرد ورزش قهرمانی گام های اساسی بردارد و تنها راه تثبیت عناوین اکتسابی در رویدادهای رسمی ورزش بین المللی موضوع استعدادیابی می باشد و در همین مسیر دفتر استعدادیابی وزارت ورزش حمایت و پشتیباتی خود را از برنامه های راهبردی آموزش و استعدادیابی اعلام می دارد.

 در خاتمه انصاری معاون دفتر در شرایط بیماری کرونا بر تقویت آمادگی جسمانی ورزشکاران با هماهنگی مربیان و ارزیابی عملکرد کمیته های آموزش و استعدادیابی تاکید نمودند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: