یکی از اعضای هیات مدیره استقلال در گفتگو با خبرگزاری برنا در خصوص بحث حضور الکس نوری به عنوان سرمربی فصل آینده استقلال گفت: برای حضور این مربی در جلسه هیات مدیره استقلال بحثی صورت نگرفته است و این موضوع در هیاتم دیره قبلی بحث شده است.

این عضو هیات مدیره استقلال در ادامه تصریح کرد: این موضوع باید از سوی مدیرعامل مطرح شود و هیات مدیره در جریان این موضوع نیست.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: