به گزارش برنا؛ بر اساس مصوبه روز 17 آذرماه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و مطابق با ماده 27 اساسنامه، مجمع عمومی برای انتخاب پست های هیات رئیسه روز یکشنبه 10 اسفند ماه در تهران برگزار خواهد شد.
بر همین اساس فراخوان و سایر مدارک مرتبط از طریق سامانه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال طبق تاریخ های مندرج در اساسنامه برای کلیه اعضای مجمع عمومی ارسال خواهد شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: