به گزارش برنا؛ در ادامه برنامه ها و فعالیت ها به منظور توسعه ترای اتلون دکتر مهدی گودرزی فدراسیون با دکتر بشیریان رئیس فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی دیدار و گفت و گو کردند.

 در این دیدار که در فدراسیون ورزش دانشگاهی انجام شد، دکتر حمیدی دبیر دفراسیون تریا اتلون و دکتر مرجان صفاری نایب رئیس فدراسیون دانشگاهی نیز حضور داشتند و طرفین در این جلسه به منظور انجام همکاری‌های ورزشی، فنی، علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مشترک با بهره گیری مطلوب از ظرفیت ها و منابع طرفین، تفاهم نامه هکاری مشترک به امضاء هر دو طرف رسید.

 در این تفاهم نامه بر توسعه بیشتر رشته ترای اتلون در بین جامعه دانشگاهی کشور، توجه به بحث مربیگری و آموزش در دانشگاه ها و آموزشگاه های سراسر کشور و استفاده از ظرفیت های طرفین جهت ترویج این رشته در کل کشور تاکید شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: