به گزارش برنا و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، دکتر فرزانه ترکان رئیس کمیسیون پزشکی ورزشی گفت: در ششمین نشست این کمیسیون دکتر عطارد، دکتر توانا، دکتر مرادی اعضای جدید احکام خود را از خانم طاهره طاهریان نایب رئیس کمیته ملی المپیک دریافت کردند.

وی افزود: باتوجه به شیوع کرونا تصمیم این کمیسیون برآن است که کلیه آموزش ها بصورت غیرحضوری برگزار شود که در همین راستا وبیناری با عنوان  پیشگیری و ملاحظات ورزش قهرمانی در دوران کرونا را 30 آذر برگزار کرد و در نظر دارد تا سه وبینار دیگر با محوریت ملاحظات سلامت و پزشکی در ورزش بانوان، پیشگیری از دوپینگ و آشنایی با قوانین جدید وادا (آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ) و کدهای پزشکی کمیته بین المللی المپیک طی ماه های آینده برگزار کند که در نشست امروز کلیه برنامه ها و امور مربوط به وبینارها را با اعضای کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون پزشکی ورزشی کمیته ملی المپیک ادامه داد: در نشست امروز امور مربوط به  چاپ کتابچه های آموزشی نهایی و مقرر شد تا ارتباط این کمیسیون با کمیسیون پزشکی ورزشی IOC تقویت کنیم و نکات مهمی که در رابطه با المپیک 2020 توکیو مطرح می شود را به فدراسیون های المپیکی انتقال دهیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: