به گزارش برنا؛ بر اساس این رای، فسخ ایمان سلیمی موجه و مورد تایید است و ادعای باشگاه تراکتور علیه این بازیکن مبنی بر مطالبه غرامت و اعمال محرومیت مردود اعلام شد.

با این حال امکان تجدید نظرخواهی در خصوص این رای ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال وجود دارد.در صورت عدم واریز هزینه دادرسی ظرف مهلت مقرر، تجدیدنظرخواهی به صرف تقدیم لایحه حقی را ایجاد نمی‌کند و قرار رد تجدید نظرخواهی صادر می‌شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: