به گزارش برنا و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در این نشست که نصراله سجادی، مهین فرهادی زاده،  فتح اله مسیبی، مهران شاهین طبع، پدیده بلوری زاده، هادی روحانی، الهام شیرزاد و مریم جعفری دبیر به عنوان اعضا حضور داشتند دکتر عباسعلی گائینی رئیس کمیسیون همبستگی المپیک در سخنانی اعضای کمیسیون را معرفی کرد.

در ادامه دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک بر تقویت و توسعه حوزه همبستگی المپیک تأکید کرد و اعضای کمیسیون احکام خود را از ریاست و نائب رئیس کمیته ملی المپیک دریافت کردند. 

آقایان دکتر گائینی و دکتر سجادی ضمن تقدیر از تلاش های دکتر ترکان و همکارانشان در دوره فعالیتشان در کمیسیون همبستگی المپیک، بر اهمیت و نقش مشورتی کمیسیون تأکید کردند و در ادامه جلسه نیز اعضای کمیسیون به بحث و بررسی درخصوص سیاست ها و برنامه های پیش رو و شناخت نیازهای کلیه ذینفعان پرداختند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: