به گزارش برنا؛ ریکاوری سرخ ها پس از تساوی در برابر ذوب آهن برگزار شد. در این تمرین بازیکنان اصلی در مجموعه شهید کاظمی حضور داشتند، این در حالی بود که بازیکنان ذخیره  و تعویضی پرسپولیس با نظر کادرفنی در ورزشگاه  پژوهشگاه برنامه های تمرینی خود را پشت سر گذاشتند. 

 این تمرین از ساعت 12 به صورت همزمان برگزار شد. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: