به گزارش برنا؛ هرویه میلیچ، محمد نادری و سبحان خاقانی از فهرست استقلال برای دیدار با آلومینیوم خط خوردند.

نادری و خاقانی به دلیل مصدومیت از لیست استقلال خط خوردند و میلیچ هم به دلیل مسایل انضباطی از فهرست آبی ها حذف شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: