به گزارش برنا، در ابتدای این نشست به بررسی آخرین وضعیت اردو های مختلف رشته های المپیکی و بازدید از تمرینات  و مسائل مربوط به آماده سازی ورزشکاران جهت حضور در رقابت های انتخابی کسب سهمیه و بازیهای المپیک توکیو پرداخته شد و در ادامه گزارش کمیسیون مدیریت و برنامه ریزی در خصوص شاخص های توزیع اعتبارت سال 1400 توسط سید عبدی افتخاری ارائه شد.

در این گزارش،کلیات و چارچوب این شاخص گذاری به تصویب رسید و مقرر شد پس از اخذ نظرات پیشنهادی و اصلاحی اعضای هیات اجرایی، پیش نویس نهایی آن در نشست بعدی توسط آقای عبدی افتخاری رئیس کمیسیون مدیریت و برنامه  ریزی ارائه گردد به نحویکه تا پایان سال جاری  ارقام نهایی با توجه به میزان بودجه مصوب سال آتی کمیته به تصویب برسد.

همچنین در ادامه نشست امروز در خصوص تامین هزینه های کاروان اعزامی به بازیهای المپیک توکیو و سایر رویدادهای 2021 مواردی مطرح و مقرر شد تا حداکثر مساعی لازم به منظور جذب منابع مالی مورد نیاز از طریق حامیان مالی توسط واحد های ذیربط به عمل آید تا با مشارکت و نظر سنجی اعضای هیات اجرایی در جلسات آتی گزارش آن ارائه و انتخاب شود.

قابل توجه آنکه در راستای سیاست حمایت حداکثری از فدراسیون هایی که در برنامه بازیهای المپیکی وآسیایی قرار دارندو با توجه به ضرورت تهیه تجهیزات ورزشی مورد نیاز و ضروری  آنها، تصمیم بر آن شد  پس از اخذ فهرست نیازمندی های مهم فدرسیون های المپیکی و آسیایی،اعتبار ویژه ای برای این موضوع منظور گردد.

در خاتمه در خواست تعدادی از فدراسیونهای المپیکی که در حال آماده سازی تیم های ملی خود هستند مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید تا حمایت های مالی لازم برای حضور در رقابتهای انتخابی المپیک صورت پذیرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: