به گزارش برنا، امیر محسنی، مدیرعامل این سازمان با بیان اینکه شیوع کرونا و تعطیلی فعالیت های ورزشی، اثرات منفی قابل توجهی بر درآمدهای حوزه ورزش گذاشته است، عنوان کرد: این در حالی است که همزمان با کاهش شدید درآمدها، افزایش هزینه های نگهداشت مجموعه های ورزشی را نیز در سال جاری شاهد بوده ایم و این مساله مشکلات مالی سازمان را دوچندان کرده است.

وی افزود: با این حال، طی ماه های گذشته از سال 99 با حمایت های مدیران ارشد شهری، مشکلی در پرداخت هزینه های سازمان به خصوص حقوق و دستمزد کارکنان ایجاد نشده است.

به گفته مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران، در سال جاری و با وجود خسارت های کرونا به حوزه ورزش، کمکی را از سوی دولت به ورزش همگانی شاهد نبودیم و امیدواریم در ماه های پایانی سال اقدامی در این باره صورت گیرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: