به گزارش برنا، طی حکمی از سوی جواد نصیری رئیس انجمن موی تای، داود رجائی به عنوان رئیس هیئت موی تای استان تهران منصوب شد.

پیش از این رجائی دبیر تیم های ملی

انجمن موی تای کشور بود.

وی سابقه فعالیت در دبیری موی تای استان تهران، ناظر اسبق کمیته آموزش و صدور احکام فدراسیون را در کارنامه مدیریتی خود دارد. در حال حاضر نیز مربی و داور رسمی موی تای است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: