به گزارش برنا و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، حیدر بهاروند، رئیس سازمان لیگ در این خصوص اظهار داشت: سازمان لیگ فوتبال ایران همواره مدافع حقوق مادی و معنوی اهالی فوتبال بوده و هست، در همین راستا طی دو سال گذشته پیگیر وصول تمامی مطالبات از قرارداد منعقده شده تبلیغات محیطی با شرکت امین سیمای کیش در فصل 97-96 بودیم.

رئیس سازمان لیگ فوتبال تصریح کرد: تیم حقوقی و کارشناسی سازمان لیگ در نهایت موفق شد حقانیت خود را ثابت کند و شرکت مذکور با رای داوری محکوم به پرداخت 60 میلیارد تومان به سازمان لیگ فوتبال ایران شد. در حال حاضر پیگیر وصول این رقم از طریق مجاری قانونی هستیم.
 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: