به گزارش برنا؛ مرور تاکتیک‌های تدافعی و تهاجمی و در نهایت فوتبال درون تیمی بخش اصلی این تمرین بود.

مهدی قایدی به دلیل بیماری در این تمرین غایب بود. او روز گذشته هم جهت اطمینان از سرماخوردگی‌اش تست کرونا داده که جواب آن منفی بوده است.

رشید مظاهری و سیاوش یزدانی هم به دلیل سرما خوردگی در تمرین حضور نداشتند. رشید هم امروز جهت اطمینان از سرما خوردگی‌اش تست کرونا داده است.

داریوش شجاعیان در این جلسه تمرینی به صورت اختصاصی کار کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: