به گزارش برنا؛  در ادامه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال امروز سایر اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال توسط اعضا به این شرح انتخاب شدند:

نمایندگان هیات های فوتبال

احسان اصولی 25 رای

طهمورث حیدری 23 رای

نمایندگان مدیران عامل باشگاه ها:

بهرام رضائیان 40 رای

مهرداد سراجی 49 رای

کارشناسان

خداداد افشاریان 20 رای

احمدرضا براتی 24 رای

میرشاد ماجدی 20 رای

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: