به گزارش برنا؛ محمدتقی امیری خراسانی درمورد این که سال 99 برای فدراسیون ورزش‌های روستایی و عشایری چطور گذشت، گفت: من در جایگاهی نیستم که بتوانم به این سوال پاسخ دهم زیرا من در نیمه دی ماه مسئولیت این فدراسیون را به عهده گرفتم و بنابراین در این مورد نمی توانم نظری داشته باشم.

او درمورد این که برنامه‌ریزیشان برای سال جدید چیست، ادامه داد: برای سال 1400 ورزش هایی در دو بعد توسعه ورزش های کلاسیک در مناطق روستایی و عشایری و همچنین توسعه و ترویج ورزش های سنتی و بازی های بومی محلی در کل کشور برنامه ریزی های خاصی انجام دادیم. سعی کردیم با همکاری و هم افزایی یکی از فدراسیون ها در زمینه استعدادیابی فعال تر باشیم و همچنین ما با همکاری فدراسیون های ورزشی دیگر ورزش کارگری، ورزش های دانش آموزی، دانشجویی و تربیت بدنی ستاد نیروهای مسلح  هم پیگیر هستیم و درصدد هستیم که بتوانیم مسابقات بازی های بومی را در فدراسیون های مختلف بگنجانیم و از بعد همگانی هم انشالله بتوانیم بازی های بومی و محلی را توسعه دهیم. انشاءالله به غیر از این موارد ما بتوانیم لیگ های بازی های بومی و محلی را از سال 1400 استارت بزنیم.

امیری خراسانی درمورد بهترین و بدترین اتفاق سال 99 عنوان کرد: بدترین اتفاق ادامه ویروس کرونا و بسته شدن دست همه افراد برای برنامه ریزی مخصوصا در حوزه ورزش بود. در اوایل سال همه جا تعطیل بود ولی بهترین اتفاق تعریف پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برای برگزاری مجدد مسابقات بود. 4

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: