به گزارش برنا؛ در این برنامه جناب خان با اشاره به جادوگری بعضی از دوستان قدیمی اش در آبادان، یادی هم از ابراهیم تهامی، بازیکن آبادانی و سابق تیم ملی، کرد و گفت: «ابراهیم تهامی یکی از بزرگترین جادوگران فوتبال ایران و آبادان بود چراکه در یک بازی ۱۴ نفر را دریبل کرد!»

اشاره جناب خان به مصاحبه چند سال پیش ابراهیم تهامی بود که گفته بود من در یکی از باز‌یهای استقلال اهواز ۱۴ نفر را دریبل کردم.

 جناب خان با اشاره به آن مصاحبه فرصت را غنیمت شمرد و به تهامی کنایه زد و البته کلی هم از او تعریف و تمجید کرد و از تماشاگران خواست به افتخار جادوگر بزرگ فوتبال آبادان کف بزنند.

همان‌طور که می‌دانید صداپیشه عروسک محبوب جناب خان، محمد بحرانی است که شناخت بسیار خوبی روی فوتبال و مسائل حاشیه‌ای آن دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: