به گزارش برنا؛ تیم سوریه مقابل تیم ملی ایران با این ترکیب به میدان می‌رود:

 ابراهیم عالمه، عمر میدانی، فارس ارناووط، یوسف الحموی، موید عجنان، طاهر کروما، کامل همیشه، محمد عنز، محمد عثمان، محمود المواس، عبدالرحمن برکت

مسابقه دوستانه دو تیم ساعت 17:30 امروز در ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: