به گزارش برنا، دکتر مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان در بدو ورود به شهرستان از استخر نیمه تمام بشرویه بازدید کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: