به گزارش برنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون نجات غریق، ایلخان نوری که پیش از این به عنوان عضو "کمیسیون ورزش" و رئیس "کمیته ورزش برای همه" در فدراسیون جهانی نجات غریق (ILS) انتخاب شده بود، برای یک دوره دیگر در این دو پست بین المللی ابقا شد.

مهدی حیدری، رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی ضمن تبریک انتخاب مجدد ایلخان نوری در کمیسیون ورزش و کمیته ورزش برای همه ILS، برای وی در دوره جدید آرزوی موفقیت کرد.

رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی گفت که این فدراسیون در راستای پیشبرد اهداف و برنامه های مورد نظر ایلخان نوری در فدراسیون جهانی نجات غریق، همکاری لازم را با او خواهد داشت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: