به گزارش برنا، با حضور  جمشید تقی زاده، معاون حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت ورزش و جوانان ۶ زمین چمن مصنوعی در روستاهای قاینات و زیرکوه افتتاح شد.

زمین چمن مصنوعی شهر آبیز و روستای پیش بر از شهرستان زیرکوه و زمین چمن های روستای خشک، روستای برکوک، روستای عباس آباد از شهرستان های قاین که هر کدام از زمین ها ۱۵۰۰ متر مربع مساحت دارد و ۸ میلیارد ریال هزینه شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: