به گزارش برنا، در پی درگذشت والده محترمه جناب آقای نوزایی رئیس فدراسیون چوگان، مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش طی پیامی مصیبت وارده را به ایشان تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: سوگ از دست دادن مادر گرامی تان ما را نیز اندوهگین ساخت. از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه طلب آمرزش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت دارم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: