به گزارش برنا، رقابت های گزینشی کشتی آفریقا- اقیانوسیه در کشور تونس برگزار شد.

در پایان رقابت های کشتی آزاد نفرات اول و دوم توانستند سهمیه المپیک را کسب کنند که اسامی آن ها به شرح زیر است:
 
57 کیلوگرم: 1- دیامانتینو یونا فافه (گینه بیسائو) 2- عبدالحاک خیرباشی (الجزایر)
65 کیلوگرم: 1- آداما دیاتا (سنگال) هایتم داخلااوی (تونس)
74 کیلوگرم: 1- امر رضا رمضان حسین (مصر) 2- آگوستو میدانا (گینه بیسائو)
86 کیلوگرم: 1- اکریکیم آجیومور (نیجریه) 2- فاتح بنفرداله (الجزایر)
97 کیلوگرم: 1- محمد ساداوی (توس) 2- محمد فارد (الجزایر)
125 کیلوگرم: 1- دیالدین کمال عبدالمطلب (مصر) 2- جاهد ارحال (الجزایر)

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: