به گزارش برنا، سید عبدالحمید احمدی در نشست مشترک مدیران ستادی حوزه ورزش همگانی و روستایی همچنین روسای فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی فدراسیون همگانی و ورزش زورخانه ای و پهلوانی که با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان حوزه ورزش همگانی ورزش روستایی و ورزش زورخانه ای از یک جایگاه ارزشمندی برخوردار است و به توسعه ورزش در ابعاد همگانی روستایی و زورخانه ای تاکید شده است.

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: حوزه ورزش همگانی مرتبط با ارتقا سطح سلامتی مردم است که نشاط و شادابی در بین مردم را افزایش می دهد و ظرفیت این حوزه منجر به سلامت منابع انسانی کشور می شود و کم هزینه ترین و موثرترین روش برای تربیت نیروی انسانی اماده و کارآمد هم در حوزه ورزش همگانی محقق می شود بنابراین امیدوارم از طریق ورزش همگانی شرایط گسترش حضور مردم در برنامه های ورزشی را فراهم کرده و به ارتقا سطح سلامتی و شادابی جامعه کمک کنیم.

سید عبدالحمید احمدی با اشاره به جمعیت 25 درصدی روستاها گفت: باید بتوانیم ظرفیت ورزش روستایی را هر چه بیشتر فعالتر کنیم چرا که دامنه کم تحرکی با وجود گسترش زندگی ماشینی حتی به روستاها هم رسیده است و از طرفی باید از ظرفیت بازی های بومی محلی که دارای ارزش فرهنگی و میراثی برای کشور است جدی تر بهره ببریم و خوشبختانه مستند سازی بیش از یک هزار برنامه بازی بومی و محلی انجام شده است.

احمدی ورزش زورخانه ای را یکی از مردمی ترین رشته های ورزشی عنوان کرد و توضیح داد: این ورزش با ارزشها، اعتقادات و فرهنگ ما مطابقت دارد اما متناسب با ظرفیتی که از آن برخوردار است باید دارای جایگاه بالاتری هم قرار بگیرد و این تناسب سازی ورزش زورخانه ای در ابعاد ظرفیت و جایگاه باید به وجود اید تا انتظارات رهبر معظم انقلاب هم در خصوص توجه و تمرکز بر ورزش زورخانه ای محقق شود.

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان گفت: در راستای سیاست جوانگرایی در ورزش کشور، نیروی انسانی فدراسیون های همگانی و روستایی بیست سال جوانتر شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: