به گزارش برنا و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته بیست و یکم

دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

آرمان گهر سیرجان- ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان

رایکا بابل- قشقایی شیراز- ساعت ۲۰- ورزشگاه هفتم تیر بابل

فجر شهید سپاسی شیراز- مس کرمان - ساعت ۲۰- ورزشگاه پارس شیراز

شاهین شهرداری بوشهر- نود ارومیه- ساعت ۲۰- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

هوادار تهران -خوشه طلایی ساوه- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهدا اسلامشهر

شهرداری آستارا- بادران تهران  - ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت

گل ریحان البرز- چوکا تالش - ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج

خیبر خرم آباد- پارس جنوبی جم بوشهر - ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه تختی خرم آباد

استقلال خوزستان- استقلال ملاثانی- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه تختی اهواز

هفته بیست و دوم

شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

پارس جنوبی جم -فجرشهید سپاسی شیراز – ساعت۲۰- ورزشگاه تختی جم

قشقایی شیراز -شاهین شهرداری بوشهر – ساعت۲۰- ورزشگاه پارس شیراز

خوشه طلایی ساوه- گل ریحان البرز – ساعت۲۰:۱۵ - ورزشگاه متعاقباً  اعلام 

ملوان بندر انزلی- خیبر خرم آباد – ساعت۲۰:۳۰ - ورزشگاه تختی انزلی

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

آرمان گهر سیرجان- استقلال خوزستان – ساعت۱۹:۴۵ - ورزشگاه امام علی سیرجان

استقلال ملاثانی- شهرداری آستارا – ساعت۲۰:۱۵ - ورزشگاه تختی اهواز

بادران تهران- هوادار تهران – ساعت۲۰:۱۵ - ورزشگاه قوامین تهران

چوکا تالش- رایکا بابل – ساعت۲۰:۳۰ - ورزشگاه سردار جنگل رشت

نود ارومیه- مس کرمان– ساعت۲۰:۴۵ - ورزشگاه متعاقباً  اعلام می شود.

هفته بیست و سوم

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

مس کرمان - خوشه طلایی ساوه– ساعت۱۹:۵۰ - ورزشگاه امام علی کرمان

رایکا بابل -آرمان گهر سیرجان – ۲۰:۱۵ - ورزشگاه هفتم تیر بابل

فجرشهید سپاسی شیراز- بادران تهران – ۲۰:۱۵ - ورزشگاه پارس شیراز

شاهین شهرداری بوشهر- پارس جنوبی جم  – ۲۰:۱۵ - ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

خیبر خرم آباد- قشقایی شیراز – ۲۰:۳۰ - ورزشگاه تختی خرم آباد

استقلال خوزستان- ملوان بندرانزلی – ۲۰:۳۰ - ورزشگاه تختی اهواز

هوادار تهران -چوکا تالش – ۲۰:۳۰ - ورزشگاه شهداء اسلامشهر

شهرداری آستارا- نود ارومیه – ۲۰:۳۰ - ورزشگاه سردار جنگل رشت

گل ریحان البرز- استقلال ملاثانی  – ۲۰:۳۰ – ورزشگاه انقلاب کرج

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: